"NVT Betonrenovatie: "Weet waar jij aan toe bent."

Terug naar Projectreviews

Snagstream bij restauratie betonnen geveldelen van Groothandelsgebouw Rotterdam

Snagstream is een speciaal voor de bouw ontwikkeld opname programma.

De app kan gebruikt worden voor onder andere het lopen van opname-, controle- en kwaliteitsrondes. Maar hoe gaat dat dan in zijn werking? In de app kunnen er tekeningen en/of foto’s toegevoegd worden. Hierop kunnen vervolgens ‘snags’ geplaatst worden. De snags worden op een tekening geplaatst om de locatie van bijvoorbeeld een opleveringspunt of uitgevoerde betonreparatie aan te geven. Op deze manier zijn diverse zaken snel overzichtelijk te maken. Onderstaand een foto om een beeld te schetsen van hoe dat er uit ziet.

Elke snag bevat vervolgens weer extra informatie. Hierin kunnen dingen staan zoals een tekstuele toelichting, een toelichting doormiddel van een foto of welke persoon een bepaalde handeling uit dient te voeren. In overleg met de opdrachtgever kan er een projectgebonden vorm van documentatie ontwikkeld worden naar de wens van de klant. Al deze informatie kan met een druk op de knop in een Excel lijst geplaatst worden of in een overzichtelijke rapportage. Hieronder een voorbeeld van zo’n rapportage.

Maar waar gebruikt NVT Betonrenovatie dit in de praktijk? Hieronder staat een project wat wij uit hebben gevoerd in combinatie met Snagstream.

Onlangs heeft NVT Onderhoudsgroep West een betonrenovatie uitgevoerd aan het Groothandels Gebouw te Rotterdam. Een iconisch gebouw uit de naoorlogs weder opbouw in Rotterdam. Het gebouw is voornamelijk opgetrokken uit beton. Het beton heeft diverse oppervlakte structuren en toeslagmaterialen waardoor de buitengevel zeer gedetailleerd is.

Vooraf aan de werkzaamheden is er een opname uitgevoerd door Solid Services. Om alle schades goed vast te leggen is er gebruik gemaakt van Snagstream. Hierin konden alle locaties worden vastgelegd inclusief benodigde aanvullende informatie. Aan de hand van deze opgehaalde informatie is de offerte opgesteld.

Tijdens de uitvoering is de documentatie in Snagstream verder aangevuld door onze medewerkers. Alle verschillende stappen zoals saneren, mortel aanbrengen e.d. van het betonherstel zijn hierin gedocumenteerd. Hiernaast kunnen de periodieke beproevingen ook worden toegevoegd. Door middel van deze registratie kan de kwaliteit van het uitgevoerde herstel worden geborgd. Hiermee bouw je een goed gedocumenteerde onderhoudshistorie op.