"NVT Betonrenovatie: Weet waar jij aan toe bent."

Terug naar home

Inspectie en advies: grondig inventariseren, gericht renoveren

Op goed geluk beton renoveren is niet besteed aan NVT Betonrenovatie. Onze standing in de sector vereist dat wij elke renovatie of reparatie per definitie baseren op een grondige, fundamentele inspectie en advisering. Door middel van de juiste vragen analyseren én adviseren we snel de vereiste kwaliteitsverbetering van uw betonconstructie. Uitgevoerd door onze eigen ‘in company’ specialisten en, waar nodig, voorzien van een strikt onafhankelijke second opinion door een specialistisch adviesbureau. Deze inspectie en advisering baseren wij op een beproefd stappenplan. Benieuwd?

Stap 1: elke melding nemen wij serieus

De eerste stap? Die start doorgaans met uw melding; veelal visueel ziet u of de gebruiker van uw gebouw dat er iets mankeert aan het beton. Zoals vloeren die te glad worden of afbrokkelend beton. Bij twijfel? Altijd melden bij NVT Betonrenovatie, want elke melding nemen wij serieus. Veiligheid voorop. Overigens, als u onervaren bent in dit soort constateringen, en dit komt vaak voor, dan kunnen wij u daar op voorhand via herkenningscursussen in trainen. Neemt u die invitatie gerust aan!

Stap 2: visuele inspectie ter plaatse

Onze speciaal HBO+-opgeleide en vrijgemaakte betononderhoudskundigen   zijn snel ter plaatse. Want veiligheid verdraagt geen vertraging. Zij zijn gecertificeerd voor betononderzoek en gaan visueel gericht op zoek naar scheuren, erosie, corrosie alsmede andere opvallende en afwijkende zaken en details. Onze decennialange praktijkervaring leert dat er ongeveer een dozijn verschillende schademechanismen in beton kunnen optreden.

De twee meest voorkomende schademechanismen zijn carbonatatie van beton en wapeningscorrosie ten gevolge van chloriden. Bij de eerste verzuurt het beton en ligt de wapening niet meer in een beschermd milieu. Terwijl wapeningscorrosie ten gevolge van chloriden het beton ongemoeid laat, maar wel de wapening aantast of zelfs geheel op kan laten lossen.

Stap 3: diepgaande analyse en vervolginspectie

De eerste visuele inspectie is richtinggevend voor alle vervolgstappen. Bijvoorbeeld bij carbonatatie kunnen we sneller oplossend schakelen. Terwijl veronderstelde wapeningscorrosie door chloriden een verdiepend labonderzoek vereist, opgevolgd door een tweede, diepgaandere inspectie specifiek gericht op dit issue. Het lab stelt vervolgens het exacte gehalte aan chloriden in het beton vast wat gevolgen kan hebben voor de mate van aantasting van de wapening. In één moeite door voert het lab eveneens andere stofanalyses uit.

Op grond van alle geanalyseerde en verzamelde resultaten voeren wij vervolgens de NVT Betoncheck  uit. Op deze site vindt u deze separaat gepresenteerd. De essentie hiervan? Aan de buitenkant van uw betonconstructie kunnen wij, zonder al te veel schade te veroorzaken, lokaliseren op welke plekken er al of niet gecorrodeerde wapening in het beton aanwezig is. Constateren we inderdaad met de Betoncheck dat dit probleem aanwezig is? Dan start stap 4!

Stap 4: constructief onderzoek

In deze fase maken we openingen en dringen fysiek diep door in het beton. Ook vragen we alle originele bouwdossiers op, zowel bij de eigenaar, gemeente als, zo mogelijk, bij de bouwer. Eveneens treden we in overleg met de constructeur. Deze meet en rekent op onze uitnodiging mee met de specialisten van NVT Betonrenovatie. Samen analyseren we de mate van afname van de wapening. Maar naast het beton zelf, lopen we ook de constructie- en bouwwijze na evenals alle gehanteerde berekeningen. Want er kunnen zich ook uitvoeringsproblemen voordoen die betonschade veroorzaken. Deze berekeningen maken we doorgaans overnieuw, omdat we bijna altijd in de praktijk zien dat de daadwerkelijke betonconstructie afwijkt van de papieren instructies.

Het kán zelfs soms zijn dat er bijna geen problemen visueel  worden geconstateerd, maar dat we vaststellen dat de constructie op gevaarlijke wijze niet voldoet, omdat er niet gebouwd is conform de papieren afspraken. Dit komt met regelmaat voor. Vaak dienen de problemen zich na gemiddeld tien jaar aan, de garantieperiode is dan al vaak verlopen. Echter, in zeldzame situaties wordt NVT Betonrenovatie ingeschakeld voor inspectie en advies bij nog jonge betonconstructies. Onze betononderhoudskundigen   kunnen in dit soort zaken ook een advies uitbrengen voor een Raad van Arbitrage. Tot slot geven wij u dit mee: als u het  wenst, schakelen wij een extern betonadviesbureau in voor een onafhankelijke second opinion in relatie tot het onpartijdig staven van onze bevindingen.

Stap 5: daadwerkelijke versterking

Op grond van de gevalideerde constateringen uit de stappen 1 t/m 4 stellen we een gedegen en compleet plan van aanpak voor de constructieve versterking voor. Bijvoorbeeld met het voorstel om extra wapeningsstaven aan te brengen door deze in te boren. Of denk aan het aanbrengen van carbonversterking aan de constructie. Is er chloride schade aan uw beton geconstateerd? Dan kunnen we kathodische bescherming , eventueel inclusief remote control, aanbrengen waarover elders op deze site meer.

Zelfs kan het voorkomen dat het beton of de constructie dermate slecht is, dat een vervanging veiligheidshalve vereist is, zoals het vervangen van consoles en/of galerijplaten. U kunt NVT Betonrenovatie in principe inschakelen voor haar expertise, maar ook als er al een rapportage ligt voor de uitvoering hiervan, of natuurlijk beide door een bouwteamovereenkomst te sluiten. Het voordeel voor de opdrachtgever is dan dubbel: ons hoogwaardige plan van aanpak voeren wij voor u dan eveneens hoogwaardig uit!