"NVT Betonrenovatie: Weet waar jij aan toe bent."

Terug naar home

Gecertificeerde betonreparatie en voorspelbare veiligheid: verzekeringspolis voor uw betonconstructie

Voorspelbare veiligheid en gecertificeerde betonrenovatie is één van onze steeds meer gevraagde specialismen. Dit doen wij vooral in opdracht van woningbouwverenigingen, VvE’s, vastgoedbeheerders en ook parkeergarage-exploitanten en de industrie. Aan de speciale eisen die deze opdrachtgevers stellen komen we ruimschoots tegemoet. Van strikte planning tot minimale overlast. Van maximale veiligheid tot een open communicatie met bewoners en gebruikers.

Breed actief met betonreparatie/-versterking     

Onder betonreparatie verstaan wij het repareren van beton, vooral het herstellen van ontstane schade. Zowel in vloeren als in wanden en plafonds, van hoogbouw tot productiehal. Inzetbaar voor elk soort gebouw waarin beton en/of een betonconstructie is toegepast. De kern van ons werk is betonreparatie van een constructie of complex. Tenzij die schade zich ook in de complexen voortzet. Na het herstel, de versterking of onderhoud voorzien we het oppervlak als aanvulling veelal van een supersterke coatinglaag.

Alles start met een inspectie

Voor de offertefase voeren we uiteraard eerst een grondige en vakkundige inspectie uit. Gevolgd door een realistisch renovatieadvies. Het kán zijn dat uw betonconstructie een kritische grens voor de constructieve veiligheid nadert. In die situatie richten we ons vervolgadvies daar direct op in. Voorzien van een praktische en snel uitvoerbare oplossing.

Veiligheid voorop 

In de foodsector gelden de allerhoogste eisen voor voedselveiligheid. Ook speelt dit bij betonwerk bij bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties. Hier gelden de strengste eisen op het gebied van hygiëne. Eisen die wij ons eigen maken en in alle facetten van het project doorvoeren en monitoren. Kortom, de protocollen op het gebied van veiligheid van onze opdrachtgevers zijn bij betonrenovaties absoluut leidend.

Constructief samenwerken in project- of bouwteams        

In elk project voor betonrenovatie werken wij gestructureerd en constructief samen in project- of bouwteams. Hierin nemen wij graag deel op basis van een bewezen begrotingssystematiek genaamd GROTIK. Dit staat voor Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Door de integrale benadering van een project op basis van deze methodiek, krijgen en behouden wij de maximale grip op een betonrenovatieproject. Uiteraard in nauw en frequent overleg met de andere leden van het project- of bouwteam. Ook voeren we tijdens de projecten frequent overleg met de uitvoerende vakmensen zelf en de opdrachtgever. Hierin nemen we alle details van het lopende uitvoeringswerk door.

Voorzien van KOMO-keur            

Al ons werk op het terrein van betonreparatie voeren wij uit conform de eisen. Het voordeel voor de opdrachtgever van het werken onder een KOMO-certificaat is dat wij zelf voortdurend elke uitgevoerde reparatie vastleggen en keuringen uitvoeren om de kwaliteit te borgen.