"NVT Betonrenovatie: Weet waar jij aan toe bent."

Terug naar home

Gestapelde woningbouw: hoogbouw, (portiek)flats en appartementen

NVT Betonrenovatie voert haar specialisme vooral uit in woningbouwcomplexen. Onder gestapelde bouw verstaan wij hoogbouw, (portiek)flats en appartementen. Dit betreft zowel oude als nieuwe bouw door heel Nederland. NVT Betonrenovatie werkt voor als het gaat om gestapelde bouw vooral voor woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders en VvE's als opdrachtgever. De laatste als rechtstreekse opdrachtgevers én via landelijke opererende VvE beheerkantoren.

Elke dienst in huis          

Voor betonrenovatie van gestapelde woningbouw put NVT Betonrenovatie uit een compleet pallet aan diensten. Dit betekent dat woningbouwverenigingen, vastgoedbeheerders en VvE’s met NVT Betonrenovatie op één adres alle vakmanschap vinden die maar nodig is. Dit scheelt tijd, geld en foutkansen. U schakelt ons onder andere in voor het repareren en coaten van galerijen, balkons en betonnen onderdelen, maar ook voor herstel van dekvloeren, afschotcorrectie, ophogingen, kitwerk, verhelpen van lekkages, aanbrengen kelderafdichtingen, repareren en injecteren van scheuren, en vernieuwen van opritten.

Gestroomlijnde bewonerscommunicatie                      

De essentie van hoogbouw, (portiek)flats en appartementen is dat daar veel bewoners hun leven in leiden. Betonrenovatie vormt daarin altijd een bron van overlast voor bewoners, hoe je het ook wendt of keert. NVT Betonrenovatie heeft een jarenlange en uitstekende reputatie met het frequent, open en transparant informeren van de bewoners over alle werkzaamheden die wij gaan uitvoeren op het terrein van betonrenovatie. Dit doen we in een prettig mix van persoonlijke gesprekken en gerichte communicatie via bijvoorbeeld brieven. Ook onderhouden we voor, tijdens en na de renovatie een goed contact met de betrokken VvE’s. Keer op keer leidt deze bewezen aanpak tot minder klachten, minder belasting van uw helpdesk en dus meer bewonerstevredenheid.

Onderhouden en verbeteren van drie complexen te Breda

Onderhouden en verbeteren van drie complexen te Breda

Planmatig onderhoud en gevelvervanging te Arnhem

Planmatig onderhoud en gevelvervanging te Arnhem

Groot onderhoud trappenhuis, balkons en galerijen 80 appartementen te Winterswijk

Groot onderhoud trappenhuis, balkons en galerijen 80 appartementen te Winterswijk

Lees meer