"NVT Betonrenovatie: Weet waar jij aan toe bent."

Terug naar home

Vastgoedbeheerders: werken aan behoud van waarde

Vastgoedbeheerders vinden in ons een ervaren en betrokken partner, Met onderhoud en renovatie dragen wij concreet bij aan het op waarde houden van vastgoedportefeuilles. Dit doen wij voor institutionele beleggers en ook voor VvE’s die rechtstreeks onze diensten inschakelen of via een VvE beheerkantoor. Uw vastgoed blijft met NVT Betonrenovatie in technisch-commerciële topconditie, dé basis voor een gezond rendement. Voor vastgoedbeheerders maken wij het verschil met een onderhouds- en renovatieadvies op basis van een resultaatgericht meerjarenplan.

Vastgoedbeheer: onderhouden van vastgoed én relaties                       

Specifiek met onderhoud en renovatie dragen wij tastbaar bij aan het op waarde houden van vastgoedportefeuilles. Vooral voor institutionele beleggers. Maar ook voor VvE’s die rechtstreeks onze diensten inschakelen of via een VvE beheerkantoor. Uw vastgoed blijft met NVT Betonrenovatie in technisch-commerciële topconditie en genereert tevens een gezond rendement. Het fundament hiervoor is onderhouds- en renovatieadvies op basis van een resultaatgericht meerjarenplan.

Bewonersplezier en een verhoogde marktwaarde bij verkoop

Onderhoud en renovatie voor uw vastgoed dient één doel: vastgoed op lange termijn verantwoord onderhouden. De meerwaarde daarvan uit zich in twee waardevolle voordelen: bewonersplezier en een verhoogd marktwaarde bij verkoop.

Vasthoudend met Vastgoedmanagement

Met onderhoud en renovatie van vastgoed zijn wij al decennialang een gerenommeerde partner. Sterker nog: we zijn met veel vastgoedportefeuilles en hun beheerders meegegroeid. Het ontstaan van meerdere vestigingen van onze organisatie vond hierin haar oorsprong. We zijn niet alleen kwantitatief mee-ontwikkeld met hun toenemende opdrachten, maar ook kwalitatief. De lat ligt hoog in de vastgoedsector en wij blijven altijd aan alle nieuwe eisen voldoen.

Sturen op de lange termijn

Het sturen op lange termijn relaties met vastgoedbeheerders zit sterk verankerd in onze genen. Immers, de essentie van onderhoud is dat je terugkeert, monitort, bijstuurt en handelt. Die aanpak vergt visie en vooral ook het ‘onderhouden’ van de relatie. Wat hierin positief meespeelt, is dat wij landelijk werken en al onze kennis lokaal delen. We kénnen de lokale markt en ook de cultuurverschillen die hier soms spelen.

Wij waarderen het persoonlijke contact

We leven in een sterk gedigitaliseerde wereld. Waar nodig, benutten wij de digitalisering efficiënt en effectief. Tegelijkertijd weten we als geen ander dat juist in de wereld van vastgoed het persoonlijke contact alles overtreft. Wij onderkennen de waarde van het vastgoed dat wij mogen onderhouden en renoveren, maar net zo belangrijk is de relationele waarde van onze opdrachtgevers in deze sector. Regelmatig, en minimaal één keer per jaar, zitten we om de tafel met onze opdrachtgevers voor een evaluatie. Wat hebben we recent uitgevoerd op het gebied van onderhoud, renovatie en reparatie? Waar liggen er zaken die opgepakt moeten worden? Welke ontwikkelingen komen er op zowel het vastgoedfonds als ons af? Zo blijven we samen bij de les…